【Video】HUANG Dongping・ZHONG Qianxin VS LUO Ying・LUO Yu, chung kết YONEX Mở Đài Bắc Trung Quốc

YONEX Mở Đài Bắc Trung Quốc, chung kết Đôi nữ. Trận đấu giữa HUANG Dongping・ZHONG Qianxin và LUO Ying・LUO Yu.(03/07/2016) Độ dài video: 75 phút 21 giây.

YONEX Mở Đài Bắc Trung Quốc

Đôi nữ  Chung kết (2016-07-03 12:00)

0

  • 18 - 21
  • 16 - 21

2

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách cầu thủ