TEO Ee Yi

TEO Ee Yi

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
21 (Cao nhất 16 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam 

Aaron CHIA

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 22 - 20
 • 21 - 19

0

Đôi nam 

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

1

 • 21 - 13
 • 24 - 26
 • 21 - 23

2

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nam (2019-05-03 17:05)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 7 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2019-05-02 17:20)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2019-05-01 14:40)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá