TEO Ee Yi

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
25 (Cao nhất 16 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam 

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam (2018-08-25 13:00)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 14
 • 21 - 17

0

Đôi nam 

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 11
 • 21 - 18

0

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 15:00)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam (2018-07-31 11:40)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá