LIU Yuchen

LIU Yuchen LIU Yuchen LIU Yuchen

Vợt, quả cầu lông

 1. Vợt

  TURBO CHARGING N7

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
23 tuổi
Chiều cao
193cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
2 (Cao nhất 1 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-13 13:00)

0

 • 11 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-04-12 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 21 - 19

1

Đôi nam (2019-04-11 16:45)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 19

0

Đôi nam (2019-04-09 20:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-07 12:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 17

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá