LIU Yuchen

LIU Yuchen LIU Yuchen LIU Yuchen

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
24 tuổi
Chiều cao
193cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3 (Cao nhất 1 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DANISA Đan Mạch mở rộng 2019

Đôi nam (2019-10-17 09:00)

LI Junhui

Trung Quốc

 

LIU Yuchen

Trung Quốc

2

 • 21 - 16
 • 22 - 20

0

Đôi nam (2019-10-15 09:00)

LI Junhui

Trung Quốc

 

LIU Yuchen

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 15 - 21
 • 22 - 20

1

LEE Jhe-Huei

Đài Loan

 

YANG Po-Hsuan

Đài Loan

Hàn Quốc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-09-28 13:00)

LI Junhui

Trung Quốc

 

LIU Yuchen

Trung Quốc

0

 • 25 - 27
 • 20 - 22

2

Đôi nam (2019-09-27 13:15)

LI Junhui

Trung Quốc

 

LIU Yuchen

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 17 - 21
 • 22 - 20

1

HUANG Kaixiang

Trung Quốc

 

LIU Cheng

Trung Quốc

Đôi nam (2019-09-26 17:20)

LI Junhui

Trung Quốc

 

LIU Yuchen

Trung Quốc

2

 • 21 - 13
 • 16 - 21
 • 21 - 15

1

Min Hyuk KANG

Hàn Quốc

 

Jae Hwan KIM

Hàn Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá