Nhận xét mới nhất

 • Voltric GlanZ
  James Bond (Nhận xét về Voltric GlanZ

  Vì nó là cây vợt mà chúng tôi quan tâm, chúng tôi đã mua rất nhiều. Có một chút thất vọng vì vợt không phù hợp với tôi. Trước hết, cảm giác lúc va ...

 • Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)
  James Bond (Nhận xét về Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)

  Một mô hình yêu thích của các cầu thủ hàng đầu! Chúng tôi đã thu hút nó và mua. Z Strike là tốt nhất vì tôi muốn bắn mạnh hơn. Tôi cảm thấy việc đậ...

 • Voltric Z-Force II
  Shujimtgucci (Nhận xét về Voltric Z-Force II

  Nó là một cây vợt rất nặng như tiêu đề. Tôi sử dụng nó thường xuyên trong đơn, nhưng không nhiều trong đôi. Nếu nó phát triển nhanh chóng, việc xử ...

 • Voltric FB
  Shujimtgucci (Nhận xét về Voltric FB

  Nó là một cây vợt rất nhẹ. Tôi hiểu tại sao avant-gardene được Kamura sử dụng. Xoay và xử lý là một cây vợt rất tốt. Ngay cả việc nhận smash cũng d...

 • Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)
  Shujimtgucci (Nhận xét về Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)

  Dù sao tôi cũng cảm thấy Z Strike rất khó. Tất cả các cú đánh từ trên cao đều dễ trúng, nhưng phải mất một khoảng thời gian đáng kể để làm quen. Kh...


VĐV trong ngày

LIN Dan

Bảng xếp hạng

Vợt Xem thêm

 1. RECON PX7600 xanh
  Hạng 1 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX7600 xanh

 2. X-ACT INFINITY SUPER LITE
  Hạng 2 Đánh giá: 10.00 / 10

  X-ACT INFINITY SUPER LITE

 3. FIERCE CX8000J-GOLD EDITION-
  Hạng 3 Đánh giá: 10.00 / 10

  FIERCE CX8000J-GOLD EDITION-

 4. RECON PX9900J
  Hạng 4 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX9900J

 5. RECON PX 5000 ORBK
  Hạng 5 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX 5000 ORBK

Quả cầu Xem thêm

 1. MASTER No.1
  Hạng 1 Đánh giá: 10.00 / 10

  MASTER No.1

 2. ClassicFeather
  Hạng 2 Đánh giá: 10.00 / 10

  ClassicFeather

 3. ExcellentFeather
  Hạng 3 Đánh giá: 10.00 / 10

  ExcellentFeather

 4. BAGUS Black
  Hạng 4 Đánh giá: 10.00 / 10

  BAGUS Black

 5. GrandFeather
  Hạng 5 Đánh giá: 10.00 / 10

  GrandFeather