Nhận xét mới nhất

 • Duora 7
  Cầu lông trường trung học (Nhận xét về Duora 7

  Bởi vì nó thậm chí cân bằng nên dễ kiểm soát hơn và đập vỡ có thể được đánh thoải mái. Nhận có thể được trả lại dễ dàng. Tôi nghĩ rằng nó là một câ...

 • Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)
  Dành thời gian của bạn (Nhận xét về Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)

  Sau khi mua này, sự gia tăng về tốc độ đập và sự dễ dàng của highback là nổi bật. Cho đến bây giờ, vì nó không tương thích lắm, nó là một phong các...

 • AIR STREAM N99
  ylnnnn 3366 (Nhận xét về AIR STREAM N99

  Tóm lại, "vung ra là tốt", đó là loại vợt. Tôi nghĩ rằng nó là một cây vợt cho một hệ thống tấn công và hitter cứng. Trong cây vợt tôi đã sử dụng, ...

 • ASTROX77
  ylnnnn 3366 (Nhận xét về ASTROX77

  Đó là cây vợt đầu tiên của dòng Astrox và nó đã được cập nhật và tôi đã thử sử dụng nó. Tôi nghĩ rằng nó là một cây vợt dễ sử dụng tổng thể. Tôi cả...

 • Nanoray750
  ylnnnn 3366 (Nhận xét về Nanoray750

  Tôi nghĩ rằng nó là một cây vợt phù hợp cho đôi. Tôi nghĩ rằng nó là một cây vợt có ý thức tốt về bóng và dễ dàng để xoay. Hiệu suất là tốt ở lần m...


Cầu thủ trong ngày

LIN Dan

Bảng xếp hạng

Vợt Xem thêm

 1. RECON PX7600 xanh
  Hạng 1 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX7600 xanh

 2. X-ACT INFINITY SUPER LITE
  Hạng 2 Đánh giá: 10.00 / 10

  X-ACT INFINITY SUPER LITE

 3. FIERCE CX8000J-GOLD EDITION-
  Hạng 3 Đánh giá: 10.00 / 10

  FIERCE CX8000J-GOLD EDITION-

 4. RECON PX9900J
  Hạng 4 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX9900J

 5. RECON PX 5000 ORBK
  Hạng 5 Đánh giá: 10.00 / 10

  RECON PX 5000 ORBK

Quả cầu Xem thêm

 1. MASTER No.1
  Hạng 1 Đánh giá: 10.00 / 10

  MASTER No.1

 2. ClassicFeather
  Hạng 2 Đánh giá: 10.00 / 10

  ClassicFeather

 3. ExcellentFeather
  Hạng 3 Đánh giá: 10.00 / 10

  ExcellentFeather

 4. BAGUS Black
  Hạng 4 Đánh giá: 10.00 / 10

  BAGUS Black

 5. GrandFeather
  Hạng 5 Đánh giá: 10.00 / 10

  GrandFeather