Thống kê giải đấu

Thời gian
21~19/04/2019
Địa điểm
Cyprus
Trận nổi bật: Đôi nam U19

2

 • 21 - 15
 • 21 - 9

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
21~18/04/2019
Địa điểm
Croatia
Trận nổi bật: Đĩa đơn nữ

Laura SAROSI

Hungary

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Chi tiết

Tanvi LAD

India

Kết quả
Thời gian
14~11/04/2019
Địa điểm
Netherlands
Trận nổi bật: Đôi nữ

Amalie MAGELUND

Denmark

 

Freja RAVN

Denmark

2

 • 22 - 24
 • 21 - 19
 • 21 - 11

1

Chi tiết

Debora JILLE

Netherlands

 

Alyssa TIRTOSENTONO

Netherlands

Kết quả
Thời gian
14~09/04/2019
Địa điểm
Viet Nam
Trận nổi bật: Đôi nam

2

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 21 - 18

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
14~09/04/2019
Địa điểm
Singapore
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 10 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 13

1

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá