Thống kê giải đấu

Thời gian
15~12/03/2020
Địa điểm
Peru
Trận nổi bật: Đơn nam

Yushi TANAKA

Nhật Bản

2

 • 21 - 13
 • 8 - 21
 • 21 - 18

1

Chi tiết

Takuma OBAYASHI

Nhật Bản

Kết quả
Thời gian
15~11/03/2020
Địa điểm
Anh
Trận nổi bật: Đôi nam

Hiroyuki ENDO

Nhật Bản

 

Yuta WATANABE

Nhật Bản

2

 • 21 - 18
 • 12 - 21
 • 21 - 19

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
08~04/03/2020
Địa điểm
Đức
Trận nổi bật: Đôi nam U19

2

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 16

1

Chi tiết
Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

 
Rahmat HIDAYAT

Rahmat HIDAYAT

Kết quả
Thời gian
08~04/03/2020
Địa điểm
Jamaica
Trận nổi bật: Đôi nữ

Sayaka HOBARA

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 3
 • 21 - 7

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
01/03~27/02/2020
Địa điểm
Kenya
Trận nổi bật: Đôi nữ

2

 • 21 - 9
 • 21 - 13

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá