Thống kê giải đấu

Thời gian
22~19/04/2018
Địa điểm
Greece
Trận nổi bật: Đơn nam

2

  • 21 - 7
  • 21 - 13

0

Chi tiết

Ondřej KRÁL

Czech Republic

Kết quả
Thời gian
22~17/04/2018
Địa điểm
Malaysia
Trận nổi bật: Đôi nữ

SOONG Fie Cho

Malaysia

 

TEE Jing Yi

Malaysia

2

  • 21 - 13
  • 21 - 10

0

Chi tiết

Chiew Sien LIM

Malaysia

 

Sueh Jeou TAN

Malaysia

Kết quả
Thời gian
15~13/04/2018
Địa điểm
Cyprus
Trận nổi bật: Đôi nam nữ U19

Maria DELCHEVA

Bulgaria

 

Petra POLANC

Slovenia

2

  • 21 - 14
  • 21 - 16

0

Chi tiết

Maria KUSE

Germany

 
Kết quả
Thời gian
15~12/04/2018
Địa điểm
Netherlands
Trận nổi bật: Đôi hỗn hợp

2

  • 21 - 17
  • 21 - 14

0

Chi tiết

Elisa MELGAARD

Denmark

 

Mathias THYRRI

Denmark

Kết quả
Thời gian
15~10/04/2018
Địa điểm
Mexico
Trận nổi bật: Đơn nam

2

  • 21 - 19
  • 21 - 14

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá