Thống kê giải đấu

Thời gian
14~09/10/2018
Địa điểm
Netherlands
Trận nổi bật: Đơn nữ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 18

0

Chi tiết

QI Xuefei

China

Kết quả
Thời gian
12~07/10/2018
Địa điểm
Argentina
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

1

 • 110 - 90

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
12~07/10/2018
Địa điểm
Argentina
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 14 - 21
 • 21 - 15
 • 24 - 22

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
07~05/10/2018
Địa điểm
Slovakia
Trận nổi bật: Đôi nam

Andrej ANTOSKA

Slovakia

 

Jakub HORAK

Slovakia

2

 • 21 - 17
 • 11 - 21
 • 21 - 16

1

Chi tiết

Klemen LESNIČAR

Slovenia

 

Domen LONZARIČ

Slovenia

Kết quả
Thời gian
07~02/10/2018
Địa điểm
Bulgaria
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

Alex VLAAR

Bulgaria

 

Mariya MITSOVA

Bulgaria

2

 • 21 - 15
 • 21 - 10

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá