Thống kê giải đấu

Thời gian
16~11/12/2018
Địa điểm
Bangladesh
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 21 - 9
 • 21 - 13

0

Chi tiết
Nabundu ROY

Nabundu ROY

Kết quả
Thời gian
16~10/12/2018
Địa điểm
Korea
Trận nổi bật: Đơn nam U19

2

 • 21 - 9
 • 21 - 7

0

Chi tiết
Suk Chan LEE

Suk Chan LEE

Kết quả
Thời gian
09~07/12/2018
Địa điểm
Estonia
Trận nổi bật: Đơn nữ U19

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
09~05/12/2018
Địa điểm
El Salvador
Trận nổi bật: Đơn nữ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
08~04/12/2018
Địa điểm
Nepal
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

2

 • 19 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 14

1

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá