Thống kê giải đấu

Thời gian
26~22/10/2019
Địa điểm
Cộng hòa Dominica
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 21 - 10
 • 21 - 8

0

Chi tiết

Yonatan LINAREZ

Cộng hòa Dominica

Kết quả
Thời gian
27~22/10/2019
Địa điểm
Indonesia
Trận nổi bật: Trình độ đôi nữ

2

 • 18 - 21
 • 21 - 9
 • 21 - 19

1

Chi tiết
Savira Nurul HUSNIA

Savira Nurul HUSNIA

 
Sabrina Ajeng TAKIRA

Sabrina Ajeng TAKIRA

Kết quả
Thời gian
27~22/10/2019
Địa điểm
Pháp
Trận nổi bật: Đôi nam

Takuto INOUE

Nhật Bản

 

Yuki KANEKO

Nhật Bản

2

 • 16 - 21
 • 22 - 20
 • 23 - 21

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
20~17/10/2019
Địa điểm
Ai Cập
Trận nổi bật: Đôi nam

2

 • 21 - 19
 • 24 - 22

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
20~16/10/2019
Địa điểm
UAE
Trận nổi bật: Đôi nữ

Rin IWANAGA

Nhật Bản

 

Kie NAKANISHI

Nhật Bản

2

 • 18 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 17

1

Chi tiết

Alexandra BØJE

Đan Mạch

 

Mette POULSEN

Đan Mạch

Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá