Thống kê giải đấu

Thời gian
25~23/02/2018
Địa điểm
Italy
Trận nổi bật: Đôi nam nam U19

CHANG Fang-Chi

Chinese Taipei

 
CHEN Zhi Ray

CHEN Zhi Ray

2

 • 21 - 18
 • 22 - 24
 • 21 - 13

1

Chi tiết

LIN Kuan-Ting

Chinese Taipei

 

YU Sheng Po

Chinese Taipei

Kết quả
Thời gian
25~22/02/2018
Địa điểm
Uganda
Trận nổi bật: Vòng loại Nữ

Brenda AWOR

Uganda

2

 • 21 - 8
 • 21 - 6

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
24~21/02/2018
Địa điểm
Austria
Trận nổi bật: Đôi hỗn hợp

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Chi tiết

Lasse MØLHEDE

Denmark

 

Sara LUNDGAARD

Denmark

Kết quả
Thời gian
18~16/02/2018
Địa điểm
Algeria
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 21 - 16
 • 15 - 21
 • 21 - 13

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
18~16/02/2018
Địa điểm
Spain
Trận nổi bật: Độc thân nữ

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá