Thống kê giải đấu

Thời gian
16~13/08/2018
Địa điểm
Bulgaria
Trận nổi bật: Vòng loại đôi hỗn hợp

2

  • 22 - 20
  • 21 - 16

0

Chi tiết
Thời gian
12~09/08/2018
Địa điểm
Bulgaria
Trận nổi bật: Đôi nam U19

2

  • 21 - 12
  • 21 - 11

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
12~09/08/2018
Địa điểm
India
Trận nổi bật: Đôi nam nữ U19

2

  • 21 - 16
  • 21 - 12

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
11~07/08/2018
Địa điểm
United States
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

2

  • 21 - 16
  • 21 - 13

0

Chi tiết

Sattawat PONGNAIRAT

United States

 

Kerry XU

United States

Kết quả
Thời gian
12~07/08/2018
Địa điểm
Viet Nam
Trận nổi bật: Đôi nữ

2

  • 21 - 18
  • 21 - 19

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá