Thống kê giải đấu

Thời gian
24~19/06/2018
Địa điểm
Canada
Trận nổi bật: Đôi nữ

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Chi tiết

TANG Jinhua

China

 

YU Xiaohan

China

Kết quả
Thời gian
17~14/06/2018
Địa điểm
Spain
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

2

 • 24 - 22
 • 21 - 12

0

Chi tiết
 

Mai SURROW

Denmark

Kết quả
Thời gian
17~12/06/2018
Địa điểm
United States
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 14 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 16

1

Chi tiết

Mark CALJOUW

Netherlands

Kết quả
Thời gian
10~07/06/2018
Địa điểm
Mauritius
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

2

 • 21 - 14
 • 21 - 6

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
10~07/06/2018
Địa điểm
Lithuania
Trận nổi bật: Đơn nữ

2

 • 21 - 23
 • 21 - 18
 • 21 - 18

1

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá