Thống kê giải đấu

Thời gian
23~20/02/2019
Địa điểm
Austria
Trận nổi bật: Trình độ đôi nam

Adam GOZZI

Sweden

 

2

 • 21 - 16
 • 24 - 22

0

Chi tiết

Jannik MACZEJKA

Austria

 

Jakob SORGER

Austria

Kết quả
Thời gian
24~19/02/2019
Địa điểm
Lao People's Democratic Republic
Trận nổi bật: Đôi nữ

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Chi tiết
 
Wichayapa PANIN

Wichayapa PANIN

Kết quả
Thời gian
24~19/02/2019
Địa điểm
Spain
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

Marcus ELLIS

England

 

Lauren SMITH

England

2

 • 21 - 18
 • 21 - 12

0

Chi tiết

Sam MAGEE

Ireland

 

Chloe MAGEE

Ireland

Kết quả
Thời gian
17~15/02/2019
Địa điểm
Spain
Trận nổi bật: Đôi nam U19

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 14

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
17~15/02/2019
Địa điểm
Australia
Trận nổi bật: Đôi nữ

Kaitlyn EA

Australia

 

Angela YU

Australia

2

 • 21 - 11
 • 21 - 19

0

Chi tiết

Roanne APALISOK

New Zealand

 

Catelyn ROZARIO

New Zealand

Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá