Thống kê giải đấu

Thời gian
16~13/06/2019
Địa điểm
Mauritius
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

Howard SHU

United States

 

Paula Lynn OBANANA

United States

2

 • 21 - 16
 • 22 - 20

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
15~12/06/2019
Địa điểm
Spain
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

Ben LANE

England

 

Jessica PUGH

England

2

 • 21 - 13
 • 24 - 26
 • 21 - 18

1

Chi tiết
 

Rikke SØBY

Denmark

Kết quả
Thời gian
09~06/06/2019
Địa điểm
Lithuania
Trận nổi bật: Đĩa đơn nữ

Holly NEWALL

Scotland

2

 • 22 - 20
 • 21 - 19

0

Chi tiết

Jenjira STADELMANN

Switzerland

Kết quả
Thời gian
09~06/06/2019
Địa điểm
Azerbaijan
Trận nổi bật: Đơn nam

2

 • 17 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 17

1

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
02/06~30/05/2019
Địa điểm
Latvia
Trận nổi bật: Đôi nam nữ

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Chi tiết

Peter LANG

Germany

 

Hannah POHL

Germany

Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá