Thống kê giải đấu

Thời gian
16~14/02/2020
Địa điểm
Ai Cập
Trận nổi bật: Đôi nữ

Doha HANY

Ai Cập

 

Hadia HOSNY

Ai Cập

2

  • 21 - 14
  • 21 - 11

0

Chi tiết
Kết quả
Thời gian
16~13/02/2020
Địa điểm
Brazil
Trận nổi bật: Đôi nam

2

  • 22 - 20
  • 21 - 16

0

Chi tiết

Job CASTILLO

Mexico

 

Lino MUNOZ

Mexico

Kết quả
Thời gian
15~13/02/2020
Địa điểm
Australia
Trận nổi bật: Đôi nữ

Johanna KOU

New Caledonia

 

Cecilia MOUSSY

New Caledonia

2

  • 21 - 15
  • 21 - 9

0

Chi tiết
Maeva GAILLARD

Maeva GAILLARD

 

Esther TAU

French Polynesia

Kết quả
Thời gian
16~11/02/2020
Địa điểm
Philippines
Trận nổi bật: Đôi nam

Mohammad AHSAN

Indonesia

 

Fajar ALFIAN

Indonesia

2

  • 21 - 18
  • 21 - 17

0

Chi tiết

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Kết quả
Thời gian
16~11/02/2020
Địa điểm
Pháp
Trận nổi bật: Đơn nam

Anders ANTONSEN

Đan Mạch

2

  • 21 - 11
  • 21 - 14

0

Chi tiết
Kết quả

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá