WANG Chi-Lin

WANG Chi-Lin WANG Chi-Lin WANG Chi-Lin

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 7 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam 

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

0

 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Đôi nam (2018-08-03 18:00)

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

2

 • 21 - 11
 • 17 - 21
 • 21 - 13

1

Đôi nam nữ (2018-08-02 15:00)

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XGTH 34

0

 • 10 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam (2018-08-02 10:00)

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

2

 • 21 - 19
 • 21 - 10

0

Đôi nam (2018-08-01 15:50)

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

2

 • 21 - 11
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá