WANG Chi-Lin

WANG Chi-Lin WANG Chi-Lin WANG Chi-Lin

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 7 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông châu Á 2018

Đôi nam nữ (2018-04-26 12:15)

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XGTH 33

1

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2018-04-25 14:40)

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

0

 • 11 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-04-25 12:00)

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XGTH 33

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

TUC Test 18

Đôi nam 

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

2

 • 21 - 4
 • 21 - 9

0

Cameron COETZER

South Africa
XHTG 853

 

Willem VILJOEN

South Africa

Đôi nam 

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

1

 • 17 - 21
 • 21 - 19
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá