SEO Seung Jae

SEO Seung Jae

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
22 tuổi
Chiều cao
182cm
Tay thuận
Tay trái
XHTG
12 (Cao nhất 5 vào tuần 41 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX Pháp mở rộng 2019

Đôi nam (2019-10-23 16:00)

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

0

 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-10-23 11:40)

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

2

 • 21 - 17
 • 21 - 18

0

DANISA Đan Mạch mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-10-19 10:00)

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

1

 • 15 - 21
 • 21 - 15
 • 11 - 21

2

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

Đôi nam nữ (2019-10-18 15:00)

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ (2019-10-17 16:00)

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

2

 • 21 - 12
 • 21 - 6

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá