HUANG Dongping

HUANG Dongping HUANG Dongping HUANG Dongping

Vợt, quả cầu lông

 1. AIR STREAM N99
  Vợt

  AIR STREAM N99

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
90 (Cao nhất 1 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-06-09 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Đôi nam nữ (2019-06-08 14:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Đôi nam nữ (2019-06-07 18:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Đôi nam nữ (2019-06-06 15:15)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 8

0

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:50)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

TSENG Min Hao

Chinese Taipei

 

HSIEH Pei Shan

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá