TANG Chun Man

TANG Chun Man TANG Chun Man TANG Chun Man

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 10
  Vợt

  Duora 10

Thông tin

Quốc gia
Hong Kong(Hong Kong)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
202 (Cao nhất 2 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Đôi nam nữ (2019-01-12 13:00)

TANG Chun Man

Hong Kong

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-01-11 16:00)

TANG Chun Man

Hong Kong

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ (2019-01-10 15:45)

TANG Chun Man

Hong Kong

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Đôi nam (2019-01-09 15:40)

0

 • 12 - 21
 • 7 - 11

2

Đôi nam nữ (2019-01-08 17:40)

TANG Chun Man

Hong Kong

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

2

 • 21 - 19
 • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá