TSE Ying Suet

TSE Ying Suet TSE Ying Suet TSE Ying Suet

Vợt, quả cầu lông

 1. ASTROX77
  Vợt

  ASTROX77

Thông tin

Quốc gia
Hong Kong(Hong Kong)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
9 (Cao nhất 2 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-11-15 18:30)

1

 • 16 - 21
 • 21 - 14
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-11-13 15:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam nữ (2018-11-07 13:30)

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

Macau mở 2018

Đôi nam nữ (2018-11-04 12:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ (2018-11-03 12:00)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 11

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá