TSE Ying Suet

TSE Ying Suet TSE Ying Suet TSE Ying Suet

Vợt, quả cầu lông

 1. ASTROX77
  Vợt

  ASTROX77

Thông tin

Quốc gia
Hong Kong(Hong Kong)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
11 (Cao nhất 2 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Syed Modi quốc tế 2019

Đôi nam nữ (2019-11-29 14:00)

1

 • 21 - 11
 • 21 - 23
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-11-28 17:30)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

Đôi nam nữ (2019-11-27 15:25)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Hàn Quốc thạc sĩ 2019

Đôi nam nữ (2019-11-24 11:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ (2019-11-23 11:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

YANG Po-Hsuan

Đài Loan

 

HU Ling Fang

Đài Loan

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá