Dechapol PUAVARANUKROH

Dechapol PUAVARANUKROH Dechapol PUAVARANUKROH Dechapol PUAVARANUKROH

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
22 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
49 (Cao nhất 4 vào tuần 29 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-07-17 18:00)

1

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ 

0

 • 11 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ 

0

 • 18 - 21
 • 7 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá