Sapsiree TAERATTANACHAI

Sapsiree TAERATTANACHAI Sapsiree TAERATTANACHAI Sapsiree TAERATTANACHAI

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
27 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
28 (Cao nhất 4 vào tuần 29 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-18 18:15)

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-07-17 18:00)

1

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ 

0

 • 18 - 21
 • 7 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá