Sapsiree TAERATTANACHAI

Sapsiree TAERATTANACHAI Sapsiree TAERATTANACHAI Sapsiree TAERATTANACHAI

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
28 (Cao nhất 4 vào tuần 12 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông YONEX All England Open 2019

Đôi nam nữ (2019-03-08 17:00)

1

 • 21 - 16
 • 12 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-03-07 11:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Đôi nữ (2019-03-06 17:35)

2

 • 17 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 18

1

CHEN Lu

China

 

XU Ya

China

Đôi nam nữ (2019-03-06 09:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 15

0

YONEX Đức mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-03-01 20:10)

1

 • 10 - 21
 • 21 - 14
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá