https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Rinov RIVALDY - Badonavi

Rinov RIVALDY

Rinov RIVALDY

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
24 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-06-05 09:00)

1

 • 16 - 21
 • 21 - 18
 • 17 - 21

2

YANG Po-Hsuan

Đài Loan

 

HU Ling Fang

Đài Loan

Malaysia Masters 2024

Đôi nam nữ (2024-05-26 09:00)

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ (2024-05-25 09:00)

2

 • 26 - 24
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

Đôi nam nữ (2024-05-24 09:00)

2

 • 21 - 9
 • 18 - 21
 • 21 - 8

1

Đôi nam nữ (2024-05-23 09:00)

2

 • 16 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 10

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá