https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của CHEN Tang Jie - Badonavi

CHEN Tang Jie

CHEN Tang Jie

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-06-04 09:00)

0

 • 13 - 21
 • 15 - 21

2

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

Singapore mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-05-31 09:00)

0

 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

 

CHAE YuJung

Hàn Quốc

Đôi nam nữ (2024-05-30 09:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ (2024-05-28 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

Malaysia Masters 2024

Đôi nam nữ (2024-05-25 09:00)

0

 • 11 - 21
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá