HUANG Yaqiong

HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
152 (Cao nhất 1 vào tuần 8 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-01-27 13:00)

2

 • 19 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 16

1

Đôi nam nữ (2019-01-26 14:30)

2

 • 11 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 11

1

Đôi nam nữ (2019-01-25 13:00)

2

 • 21 - 13
 • 22 - 20

0

Đôi nam nữ (2019-01-24 13:45)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Đôi nam nữ (2019-01-22 18:00)

2

 • 21 - 13
 • 16 - 21
 • 21 - 10

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá