HUANG Yaqiong

HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
1

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam nữ (2020-01-19 13:00)

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

 • 21 - 9
 • 21 - 9

0

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

Đôi nam nữ (2020-01-18 13:00)

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ (2020-01-17 13:00)

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 13

0

Đôi nam nữ (2020-01-16 12:10)

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ (2020-01-14 17:00)

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 13

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá