HUANG Yaqiong

HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
150 (Cao nhất 1 vào tuần 16 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-13 13:00)

0

 • 22 - 24
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-12 13:10)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 7

0

Đôi nam nữ (2019-04-11 14:30)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

Đôi nam nữ (2019-04-10 13:20)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-07 12:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 13

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá