HUANG Yaqiong

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
95 (Cao nhất 1 vào tuần 48 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 8
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

LEE Yang

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ (2018-08-02 17:00)

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá