ZHENG Siwei

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
Chiều cao
175cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
278 (Cao nhất 1 vào tuần 49 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 8
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

LEE Yang

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ 

2

 • 19 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 10

1

【Video】ZHENG Siwei・HUANG Yaqiong VS ZHANG Nan・LI Yinhui, bán kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018 Xem video

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá