https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của WANG Chang - Badonavi

WANG Chang

WANG Chang

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
23 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-09 09:00)

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

2

 • 19 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 12

1

Đôi nam (2024-06-08 09:00)

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2024-06-07 09:00)

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

2

 • 18 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 19

1

Đôi nam (2024-06-06 09:00)

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

2

 • 17 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 18

1

Đôi nam (2024-06-05 09:00)

Weikeng LIANG

Trung Quốc

 

WANG Chang

Trung Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 9

0

XIE Haonan

Trung Quốc

 

ZENG Weihan

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá