Aaron CHIA

Aaron CHIA

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
8

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nam (2020-01-21 20:00)

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

0

 • 16 - 21
 • 12 - 21

2

HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam (2020-01-18 12:00)

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

0

 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam (2020-01-17 15:30)

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

2

 • 28 - 26
 • 21 - 19

0

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Đôi nam (2020-01-16 12:10)

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2020-01-15 13:55)

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá