https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Wooi Yik SOH - Badonavi

Wooi Yik SOH

Wooi Yik SOH

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
Cao nhất 314( Vào tuần 14 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-06 09:00)

0

 • 16 - 21
 • 14 - 21

2

LU Ching Yao

Đài Loan

 

YANG Po Han

Đài Loan

Đôi nam (2024-06-04 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

 
Joshua YUAN

Joshua YUAN

Singapore mở rộng 2024

Đôi nam (2024-05-31 09:00)

0

 • 10 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2024-05-30 09:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 23
 • 21 - 17

1

LEE Yang

Đài Loan

 

WANG Chi-Lin

Đài Loan

Đôi nam (2024-05-29 09:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 17

0

CHANG Ko-Chi

Đài Loan

 

PO Li-Wei

Đài Loan

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá