Kim ASTRUP

Kim ASTRUP Kim ASTRUP Kim ASTRUP

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 5 vào tuần 44 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam 

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam 

1

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam 

0

 • 20 - 22
 • 14 - 21

2

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-12 13:00)

1

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 19 - 21

2

Đôi nam (2019-04-11 18:15)

2

 • 21 - 13
 • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá