https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Anders Skaarup RASMUSSEN - Badonavi

Anders Skaarup RASMUSSEN

Anders Skaarup RASMUSSEN Anders Skaarup RASMUSSEN Anders Skaarup RASMUSSEN

Vợt, quả cầu lông

 1. ASTROX 88D
  Vợt

  ASTROX 88D

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
35 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Canada mở rộng 2024

Đôi nam (2024-07-07 09:00)

2

 • 18 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 11

1

Đôi nam (2024-07-06 09:00)

2

 • 11 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 11

1

Kenya MITSUHASHI

Nhật Bản

 

Hiroki OKAMURA

Nhật Bản

Đôi nam (2024-07-05 09:00)

2

 • 27 - 25
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2024-07-04 09:00)

2

 • 12 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 9

1

CUI He Chen

CUI He Chen

 
PENG Jian Qin

PENG Jian Qin

Đôi nam (2024-07-02 09:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

CHEN ZHI YI

CHEN ZHI YI

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá