Fajar ALFIAN

Fajar ALFIAN Fajar ALFIAN Fajar ALFIAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
5

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-12 14:30)

0

 • 18 - 21
 • 10 - 21

2

Đôi nam (2019-04-11 19:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 17

0

Đôi nam (2019-04-10 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 25 - 23

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-06 12:00)

0

 • 13 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam (2019-04-05 15:10)

2

 • 23 - 21
 • 19 - 21
 • 21 - 18

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá