Mark LAMSFUSS

Mark LAMSFUSS Mark LAMSFUSS Mark LAMSFUSS

Thông tin

Quốc gia
Germany(Germany)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
27 (Cao nhất 10 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-03-15 14:30)

0

 • 18 - 21
 • 20 - 22

2

LU Ching Yao

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XHTG 54

Đôi nam (2019-03-14 18:00)

1

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-03-14 11:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 16

0

LEE Yang

Chinese Taipei

 

YANG Ching Tun

Chinese Taipei

Đôi nam (2019-03-13 15:20)

2

 • 21 - 18
 • 22 - 20

0

Đôi nam nữ (2019-03-12 18:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

CHENG Chi Ya

Chinese Taipei
XHTG 461

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá