Mark LAMSFUSS

Mark LAMSFUSS Mark LAMSFUSS Mark LAMSFUSS

Thông tin

Quốc gia
Germany(Germany)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
25 (Cao nhất 10 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam nữ (2019-06-09 10:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Đôi nam (2019-06-08 19:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Đôi nam nữ (2019-06-08 17:00)

2

 • 23 - 21
 • 21 - 19

0

Đôi nam (2019-06-08 15:00)

2

 • 21 - 8
 • 21 - 6

0

Ade Resky DWICAHYO

Indonesia
XHTG 81

 

Azmy QOWIMURAMADHONI

Indonesia
XHTG 129

Đôi nam nữ (2019-06-08 09:00)

2

 • 18 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 17

1

Vinson CHIU

United States
XHTG 264

 

Breanna CHI

United States

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá