https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Xiangyu REN - Badonavi

Xiangyu REN

Xiangyu REN

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
25 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đôi nam (2024-06-16 09:00)

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

Đôi nam (2024-06-15 09:00)

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

Đôi nam (2024-06-14 09:00)

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

KANG Khai Xing

KANG Khai Xing

 
Aaron TAI

Aaron TAI

Đôi nam (2024-06-13 09:00)

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 12

0

 

Jack YU

Australia

Đôi nam (2024-06-12 09:00)

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Kin Mo CHAN

Kin Mo CHAN

 
Roshan RAJKUMAR

Roshan RAJKUMAR

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá