Hendra SETIAWAN

Hendra SETIAWAN Hendra SETIAWAN Hendra SETIAWAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
34 tuổi
XHTG
7

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam (2019-01-27 13:00)

0

 • 17 - 21
 • 11 - 21

2

Đôi nam (2019-01-26 12:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Đôi nam (2019-01-25 13:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Đôi nam (2019-01-24 13:45)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2019-01-23 15:30)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 13

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá