Hendra SETIAWAN

Hendra SETIAWAN Hendra SETIAWAN Hendra SETIAWAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
34 tuổi
XHTG
4

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam 

2

 • 22 - 20
 • 21 - 14

0

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nam (2019-05-05 13:00)

2

 • 20 - 22
 • 21 - 15
 • 21 - 17

1

Đôi nam (2019-05-04 13:00)

2

 • 21 - 19
 • 18 - 21
 • 21 - 14

1

Đôi nam (2019-05-03 20:00)

2

 • 18 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 14

1

LEE Yang

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

Đôi nam (2019-05-02 17:20)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá