Hendra SETIAWAN

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
34 tuổi
XHTG
9

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore Open 2018

Đôi nam (2018-07-19 16:40)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

Đôi nam (2018-07-18 19:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Fabio CAPONIO

Italy
XHTG 197

 

Giovanni TOTI

Italy
XHTG 330

Đôi nam 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 19

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá