HE Jiting

HE Jiting

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
Chiều cao
181cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
13 (Cao nhất 8 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-06-07 15:00)

0

 • 12 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam (2019-06-06 19:45)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

Đôi nam nữ (2019-06-06 14:40)

0

 • 20 - 22
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-06-05 10:30)

2

 • 21 - 15
 • 18 - 21
 • 21 - 19

1

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:40)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá