HE Jiting

HE Jiting

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
Chiều cao
181cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
13 (Cao nhất 8 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-11 19:00)

0

 • 14 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-10 16:00)

1

 • 19 - 21
 • 21 - 11
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2019-04-09 16:00)

2

 • 21 - 19
 • 19 - 21
 • 21 - 18

1

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-03 17:00)

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Tống Vân Kai Cup 2019

Đôi nam 

2

 • 21 - 4
 • 21 - 8

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá