Marvin Emil SEIDEL

Marvin Emil SEIDEL

Thông tin

Quốc gia
Đức(Germany)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
22 (Cao nhất 21 vào tuần 12 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Việt Nam mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-09-13 17:00)

1

 • 21 - 12
 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

Đôi nam (2019-09-12 16:20)

1

 • 19 - 21
 • 21 - 16
 • 18 - 21

2

Sung Seung NA

Hàn Quốc

 

Chan WANG

Hàn Quốc

Đôi nam nữ (2019-09-12 13:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 13

0

Keng CHEN

Trung Quốc

 

Shunqi ZHOU

Trung Quốc

Đôi nam (2019-09-11 20:50)

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 10

1

CHANG Ko-Chi

Đài Loan

 

LU Chia Pin

Đài Loan

Đôi nam nữ (2019-09-11 10:40)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá