Christo POPOV

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
341 (Cao nhất 125 vào tuần 49 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đôi nam (2018-11-23 13:20)

Christo POPOV

France
XHTG 341

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 63

0

 • 22 - 24
 • 12 - 21

2

Đôi nam (2018-11-22 20:00)

Christo POPOV

France
XHTG 341

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 63

2

 • 21 - 16
 • 21 - 10

0

 

Brandon Zhi Hao YAP

England
XHTG 1048

Đơn nam (2018-11-22 13:20)

Christo POPOV

France
XHTG 341

1

 • 21 - 17
 • 11 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Kai SCHAEFER

Germany
XHTG 104

Vòng loại đơn nam (2018-11-21 12:30)

Christo POPOV

France
XHTG 341

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Jonathan DOLAN

Ireland
XHTG 358

Vòng loại đơn nam (2018-11-21 10:45)

Christo POPOV

France
XHTG 341

2

 • 21 - 19
 • 27 - 25

0

Kết quả trận đấu

Andy TSAI

Sweden
XHTG 229

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá