Christo POPOV

Christo POPOV

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
348 (Cao nhất 120 vào tuần 7 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch thiếu niên quốc tế Hungary lần thứ 9 năm 2019

Đơn nam U19 (2019-02-10 10:00)

Christo POPOV

France
XHTG 348

2

 • 21 - 9
 • 18 - 21
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-02-09 16:00)

Christo POPOV

France
XHTG 348

2

 • 21 - 19
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Andrej ANTOSKA

Slovakia
XHTG 1935

Đơn nam U19 (2019-02-09 11:10)

Christo POPOV

France
XHTG 348

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

Jan JANOŠTÍK

Czech Republic

Đơn nam U19 (2019-02-08 15:30)

Christo POPOV

France
XHTG 348

2

 • 21 - 10
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2019-02-08 11:00)

Christo POPOV

France
XHTG 348

2

 • 21 - 9
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá