Christo POPOV

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
397 (Cao nhất 171 vào tuần 40 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Dutch Open 2018

Đôi nam (2018-10-10 21:15)

Christo POPOV

France
XHTG 397

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 67

1

 • 24 - 22
 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Vòng loại đơn nam (2018-10-09 12:35)

Christo POPOV

France
XHTG 397

1

 • 21 - 18
 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Valeriy ATRASHCHENKOV

Ukraine
XHTG 220

LI NING Czech Open 2018

Vòng loại đơn nam (2018-09-27 17:45)

Christo POPOV

France
XHTG 397

1

 • 21 - 10
 • 10 - 21
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Chirag SEN

India
XHTG 233

Vòng loại đơn nam 

Christo POPOV

France
XHTG 397

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Hemanth M.GOWDA

India
XHTG 321

Đôi nam 

Christo POPOV

France
XHTG 397

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 67

0

 • 22 - 24
 • 22 - 24

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá