Christo POPOV

Christo POPOV

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
267 (Cao nhất 103 vào tuần 14 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Ba Lan mở rộng 2019

Đôi nam (2019-03-29 11:45)

Christo POPOV

France
XHTG 267

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 52

1

 • 21 - 23
 • 21 - 19
 • 11 - 21

2

Fang-Jen LEE

Chinese Taipei

 

LU Chia Pin

Chinese Taipei

Trình độ đơn nam (2019-03-28 09:00)

Christo POPOV

France
XHTG 267

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

SUN Feixiang

China
XHTG 115

Pháp sư Masters 2019

Đôi nam (2019-03-20 13:40)

Christo POPOV

France
XHTG 267

 

Toma Junior POPOV

France
XGTH 52

1

 • 18 - 21
 • 21 - 15
 • 11 - 21

2

LEE Yang

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

Đơn nam (2019-03-19 21:00)

Christo POPOV

France
XHTG 267

1

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Yu Hsien

Chinese Taipei
XHTG 67

Trình độ đơn nam (2019-03-19 15:35)

Christo POPOV

France
XHTG 267

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Chirag SEN

India
XHTG 190

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá