ONG Yew Sin

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
27 (Cao nhất 16 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam (2018-11-14 15:25)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 20 - 22
 • 13 - 21

2

YONEX French Open 2018

Đôi nam (2018-10-23 14:15)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

1

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 16 - 21

2

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam (2018-10-17 09:00)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

1

 • 19 - 21
 • 21 - 11
 • 16 - 21

2

Chinese Taipei Open 2018

Đôi nam (2018-10-04 19:35)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 19 - 21
 • 20 - 22

2

LEE Sheng Mu

Chinese Taipei

 

YANG Po-Hsuan

Chinese Taipei

Đôi nam (2018-10-03 11:20)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá