ONG Yew Sin

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
24 (Cao nhất 16 vào tuần 44 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 15:00)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam (2018-07-31 11:40)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam 

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

0

 • 18 - 21
 • 12 - 21

2

Đôi nam (2018-07-04 14:15)

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

2

 • 21 - 18
 • 21 - 11

0

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nam 

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

1

 • 15 - 21
 • 21 - 17
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá