ZHANG Nan

ZHANG Nan ZHANG Nan ZHANG Nan

Vợt, quả cầu lông

 1. Vợt

  TURBO CHARGING N7

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
28 tuổi
Chiều cao
183cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG TỔNG Cúp bóng đá Thomas & Uber 2018

Đôi nam 

2

 • 21 - 10
 • 21 - 18

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 17

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá