LIU Cheng

LIU Cheng LIU Cheng LIU Cheng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 2 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam 

0

 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam 

2

 • 21 - 13
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 12
 • 15 - 21
 • 21 - 12

1

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam 

1

 • 18 - 21
 • 21 - 18
 • 23 - 25

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá