LIU Cheng

LIU Cheng LIU Cheng LIU Cheng

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
21 (Cao nhất 2 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nam (2020-01-26 12:00)
HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

1

 • 21 - 18
 • 17 - 21
 • 17 - 21

2

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Đôi nam (2020-01-25 12:00)
HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 11

0

Đôi nam (2020-01-24 15:00)
HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

2

 • 21 - 18
 • 14 - 21
 • 22 - 20

1

Akira KOGA

Nhật Bản

 

Taichi SAITO

Nhật Bản

Đôi nam (2020-01-23 19:05)
HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

2

 • 10 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 19

1

LU Ching Yao

Đài Loan

 

YANG Po Han

Đài Loan

Đôi nam (2020-01-21 20:00)
HUANG Kai Xiang

HUANG Kai Xiang

 

LIU Cheng

Trung Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá