LIU Cheng

LIU Cheng LIU Cheng LIU Cheng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
12 (Cao nhất 2 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam (2018-11-14 19:15)

1

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 15 - 21

2

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam (2018-11-10 13:00)

1

 • 21 - 17
 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2018-11-09 14:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

Đôi nam (2018-11-08 12:00)

2

 • 21 - 19
 • 20 - 22
 • 21 - 15

1

Đôi nam (2018-11-06 12:50)

2

 • 21 - 13
 • 16 - 21
 • 21 - 9

1

LU Ching Yao

Chinese Taipei

 

YANG Po Han

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá