SHIN Seung Chan

SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray900
  Vợt

  Nanoray900

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
24 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
6 (Cao nhất 3 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-08-03 13:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

1

 • 21 - 14
 • 19 - 21
 • 20 - 22

2

DU Yue

Trung Quốc

 

LI Yinhui

Trung Quốc

Đôi nữ (2019-08-02 13:15)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 9 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 15

1

LI Wenmei

Trung Quốc

 

YU Zheng

Trung Quốc

Đôi nữ (2019-08-01 17:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Đôi nữ (2019-07-31 10:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

CHEN Lu

Trung Quốc

 

YU Xiaohan

Trung Quốc

Nhật Bản mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-25 15:10)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

1

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

LI Wenmei

Trung Quốc

 

YU Zheng

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá