SHIN Seung Chan

SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 3 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ (2018-08-02 18:00)

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nữ (2018-08-01 17:00)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 17

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nữ 

0

 • 14 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nữ 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 10

0

Đôi nữ (2018-07-04 13:30)

2

 • 21 - 15
 • 10 - 21
 • 22 - 20

1

 

Stefani STOEVA

Bulgaria
XHTG 1235

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá