SHIN Seung Chan

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
7 (Cao nhất 3 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nữ 

0

 • 13 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nữ 

2

 • 21 - 4
 • 21 - 7

0

Rana ABU HARBESH

Saudi Arabia
XHTG 393

 

Shatha ALMUTAIRI

Saudi Arabia
XHTG 393

Đôi nữ 

2

 • 21 - 3
 • 21 - 6

0

Sehra AKRAM

Pakistan
XHTG 393

 

Mahoor SHAHZAD

Pakistan
XHTG 215

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 12
 • 20 - 22
 • 15 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ (2018-08-02 18:00)

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá