SHIN Seung Chan

SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan SHIN Seung Chan

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 3 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-07 15:00)

1

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-06 14:30)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 19

0

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei

Đôi nữ (2019-06-05 19:10)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 23
 • 21 - 15

1

Đôi nam nữ (2019-06-05 09:10)

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Giải vô địch cầu lông châu Á 2019

Đôi nữ (2019-04-25 16:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 8

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá