LAI Pei Jing

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
23 (Cao nhất 9 vào tuần 11 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ (2018-07-31 15:00)

0

 • 12 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-07-30 12:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

CHEN Hsiao Huan

Chinese Taipei
XHTG 289

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-10 18:20)

0

 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

LU Ching Yao

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei
XHTG 351

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-03 15:45)

0

 • 11 - 21
 • 14 - 21

2

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nam nữ 

0

 • 8 - 21
 • 12 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá