Yaxin WEI

Yaxin WEI

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
372 (Cao nhất 174 vào tuần 16 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Lingshui Trung Quốc 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 11:20)

Yaxin WEI

China
XHTG 372

0

 • 20 - 22
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Na Yeong KIM

Korea
XHTG 387

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 (2018-11-17 13:00)

Yaxin WEI

China
XHTG 372

0

 • 18 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 196

Đơn nữ U19 (2018-11-16 14:45)

Yaxin WEI

China
XHTG 372

2

 • 21 - 23
 • 21 - 15
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-11-15 15:00)

Yaxin WEI

China
XHTG 372

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-11-14 13:20)

Yaxin WEI

China
XHTG 372

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

LIN Sih Yun

Chinese Taipei
XHTG 881

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá