Yaxin WEI

Yaxin WEI

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
187 (Cao nhất 174 vào tuần 16 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-02 19:00)

Yaxin WEI

China
XHTG 187

0

 • 11 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 4

Đĩa đơn nữ (2019-05-01 09:40)

Yaxin WEI

China
XHTG 187

2

 • 21 - 8
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Isabel ZHONG

United States
XHTG 94

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-04-30 11:45)

Yaxin WEI

China
XHTG 187

2

 • 21 - 5
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Shaunna LI

New Zealand
XHTG 312

YONEX Ba Lan mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-31 10:00)

Yaxin WEI

China
XHTG 187

2

 • 21 - 8
 • 19 - 21
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu

Yvonne LI

Germany
XHTG 40

Đĩa đơn nữ (2019-03-30 15:00)

Yaxin WEI

China
XHTG 187

2

 • 21 - 15
 • 16 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá