REDDY N. Sikki

REDDY N. Sikki REDDY N. Sikki REDDY N. Sikki

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
26 tuổi
XHTG
28 (Cao nhất 13 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nữ (2020-03-12 16:00)

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Misaki MATSUTOMO

Nhật Bản

 

Ayaka TAKAHASHI

Nhật Bản

Đôi nữ (2020-03-11 16:10)

1

 • 5 - 4

0

Đôi nam nữ (2020-03-11 09:00)

1

 • 13 - 21
 • 21 - 11
 • 17 - 21

2

ZHENG Si Wei

ZHENG Si Wei

 
HUANG Ya Qiong

HUANG Ya Qiong

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đôi nữ (2020-02-20 13:35)

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam nữ (2020-02-20 10:00)

1

 • 16 - 21
 • 21 - 17
 • 11 - 21

2

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá