Jennie GAI

Jennie GAI

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
108 (Cao nhất 101 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Sê-ri quốc tế Thung lũng Silicon 2019

Đôi nữ (2019-07-20 13:00)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 108

2

 • 21 - 16
 • 21 - 10

0

Byeol Lim LEE

Korea
XHTG 282

 
SU MIN Baek

SU MIN Baek

Đôi nữ (2019-07-19 20:30)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 108

2

 • 21 - 19
 • 12 - 21
 • 22 - 20

1

 
NOH Yeon Lim

NOH Yeon Lim

Đĩa đơn nữ (2019-07-17 20:00)

Jennie GAI

United States
XHTG 108

0

 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Mayu SOGO

Mayu SOGO

Yonex Mỹ mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-10 19:30)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 108

0

 • 10 - 21
 • 9 - 21

2

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đĩa đơn nữ 

Jennie GAI

United States
XHTG 108

0

 • 16 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Gayle MAHULETTE

Netherlands
XHTG 119

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá