Jennie GAI

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
123 (Cao nhất 101 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đôi nữ (2018-12-19 16:35)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

 

Talia NG

Canada
XGTH 173

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

LI Zi Qing

Chinese Taipei

 

TENG Chun Hsun

Chinese Taipei

Đĩa đơn nữ (2018-12-18 17:30)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

1

 • 21 - 13
 • 21 - 23
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIANG Ting Yu

Chinese Taipei
XHTG 88

Giải vô địch Scotland mở rộng 2018

Đơn nữ (2018-11-22 16:40)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

0

 • 10 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Mette POULSEN

Denmark
XHTG 80

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nữ (2018-10-10 14:00)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

0

 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Yue Yann Jaslyn HOOI

Singapore
XHTG 446

Bảng F đơn nữ (2018-10-09 10:45)

Jennie GAI

United States
XHTG 123

2

 • 21 - 10
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Elena ANDREU

Spain
XHTG 1094

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá