Jennie GAI

Jennie GAI

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
110 (Cao nhất 101 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Tại quốc tế Jamaica 2019

Đôi nữ (2019-03-10 17:00)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 110

2

 • 21 - 11
 • 21 - 6

0

Đôi nữ (2019-03-09 17:00)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 110

2

 • 21 - 17
 • 21 - 6

0

Đôi nữ (2019-03-08 18:40)

Breanna CHI

United States

 

Jennie GAI

United States
XGTH 110

2

 • 21 - 12
 • 18 - 21
 • 21 - 19

1

XXIII Pan Am Đội vô địch lục địa

Đĩa đơn nữ 

Jennie GAI

United States
XHTG 110

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Diana CORLETO SOTO

Guatemala
XHTG 157

Đĩa đơn nữ 

Jennie GAI

United States
XHTG 110

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Fabiana SILVA

Brazil
XHTG 109

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá