TAI Tzu Ying

TAI Tzu Ying TAI Tzu Ying TAI Tzu Ying

Vợt, quả cầu lông

 1. HYPERNANO X800 LTD-POWER
  Vợt

  HYPERNANO X800 LTD-POWER

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
24 tuổi
Chiều cao
163cm
Lối đánh
Hỗn hợp
Tay thuận
Tay phải
XHTG
1

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-14 13:00)

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Nozomi OKUHARA

Japan
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2019-04-13 13:00)

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

2

 • 15 - 21
 • 24 - 22
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 4

Đĩa đơn nữ (2019-04-12 16:00)

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

2

 • 21 - 11
 • 17 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

Đĩa đơn nữ (2019-04-11 19:45)

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

CHEN Xiaoxin

China
XHTG 23

Đĩa đơn nữ (2019-04-10 15:20)

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

2

 • 21 - 14
 • 10 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá