Ratchanok INTANON

Ratchanok INTANON Ratchanok INTANON Ratchanok INTANON

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 3 vào tuần 10 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-25 13:45)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

1

 • 21 - 14
 • 9 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Yufei

China
XHTG 4

Đĩa đơn nữ (2019-01-24 10:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 21 - 16
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-01-23 08:30)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Soniia CHEAH

Malaysia
XHTG 34

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-20 12:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 21 - 9
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Carolina MARIN

Spain
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2019-01-19 12:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 27

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá