Ratchanok INTANON

Ratchanok INTANON Ratchanok INTANON Ratchanok INTANON

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 3 vào tuần 10 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-12 13:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

0

 • 13 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 4

Đĩa đơn nữ (2019-04-11 16:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 19 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

HAN Yue

China
XHTG 12

Đĩa đơn nữ (2019-04-10 11:20)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Fitriani FITRIANI

Indonesia
XHTG 30

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-05 15:00)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

0

 • 19 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Đĩa đơn nữ (2019-04-04 13:10)

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

2

 • 23 - 25
 • 21 - 14
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá