Zhiyi WANG

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
134 (Cao nhất 98 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nữ (2018-10-11 13:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Yue Yann Jaslyn HOOI

Singapore
XHTG 434

Đơn nữ (2018-10-10 14:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

HUANG Yin Hsuan

Chinese Taipei
XHTG 609

Bảng H đơn nữ (2018-10-09 11:20)

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

2

 • 21 - 10
 • 17 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 394

Bảng H đơn nữ (2018-10-08 09:35)

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

2

 • 21 - 10
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

LéOnice HUET

France
XHTG 487

Bảng H đơn nữ (2018-10-07 10:10)

Zhiyi WANG

China
XHTG 134

2

 • 21 - 10
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Halla BOUKSANI

Algeria
XHTG 197

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá