Zhiyi WANG

Zhiyi WANG

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
162 (Cao nhất 98 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-03 17:05)

Zhiyi WANG

China
XHTG 162

1

 • 16 - 21
 • 23 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Aya OHORI

Japan
XHTG 16

Đĩa đơn nữ (2019-05-02 18:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 162

2

 • 21 - 16
 • 14 - 21
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Saena KAWAKAMI

Japan
XHTG 28

Đĩa đơn nữ (2019-05-01 18:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 162

2

 • 21 - 16
 • 21 - 23
 • 21 - 4

1

Kết quả trận đấu

Saina NEHWAL

India
XHTG 9

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-04 11:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 162

1

 • 21 - 23
 • 21 - 19
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Yukino NAKAI

Japan
XHTG 199

Lingshui Trung Quốc 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 10:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 162

0

 • 15 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Korea
XHTG 35

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá