Zhiyi WANG

Zhiyi WANG

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
167 (Cao nhất 98 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Lingshui Trung Quốc 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-13 10:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 167

0

 • 15 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Korea
XHTG 40

Áo mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-02-23 17:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 167

2

 • 21 - 18
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-02-23 10:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 167

LI Yun

China
XHTG 175

Đĩa đơn nữ (2019-02-22 17:00)

Zhiyi WANG

China
XHTG 167

2

 • 21 - 12
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

ZHANG Yiman

China
XHTG 34

Đĩa đơn nữ (2019-02-22 10:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 167

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Fabienne DEPREZ

Germany
XHTG 78

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá