Zhiyi WANG

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
191 (Cao nhất 98 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 

Zhiyi WANG

China
XHTG 191

0

 • 9 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

GOH Jin Wei

Malaysia
XHTG 28

Đơn nữ U19 (2018-11-16 15:30)

Zhiyi WANG

China
XHTG 191

2

 • 21 - 18
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

ZHOU Meng

China
XHTG 556

Đơn nữ U19 (2018-11-15 14:20)

Zhiyi WANG

China
XHTG 191

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-11-14 12:40)

Zhiyi WANG

China
XHTG 191

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Katie HO-SHUE

Canada
XHTG 271

Đơn nữ U19 (2018-11-13 09:30)

Zhiyi WANG

China
XHTG 191

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá