selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của Se Young AN - Badonavi

Se Young AN

Se Young AN

Vợt, quả cầu lông

 1. Vợt

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
22 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
Cao nhất 1( Vào tuần 25 năm 2024)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nữ (2024-06-09 09:00)

Se Young AN

Hàn Quốc

1

 • 14 - 21
 • 21 - 14
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Yufei

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-06-08 09:00)

Se Young AN

Hàn Quốc

2

 • 23 - 21
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Zhiyi WANG

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-06-07 09:00)

Se Young AN

Hàn Quốc

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

Trung Quốc

Đơn nữ (2024-06-06 09:00)

Se Young AN

Hàn Quốc

2

 • 21 - 13
 • 21 - 6

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ (2024-06-05 09:00)

Se Young AN

Hàn Quốc

2

 • 20 - 22
 • 21 - 7
 • 21 - 11

1

Tomoka MIYAZAKI

Tomoka MIYAZAKI

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá