Putri Kusuma WARDANI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
176

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thổ Nhĩ Kỳ Quốc tế 2018

Đĩa đơn nữ (2018-12-18 18:35)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

1

 • 21 - 8
 • 16 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mariya MITSOVA

Bulgaria
XHTG 93

Đĩa đơn nữ (2018-12-18 12:25)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

2

 • 21 - 6
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Julia BITSOUKOVA

Belarus
XHTG 366

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đĩa đơn nữ 

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

0

 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

Đĩa đơn nữ 

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

2

 • 21 - 8
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Yasnita Enggira SETIAWAN

Indonesia
XHTG 240

Đĩa đơn nữ (2018-12-13 10:00)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Chananchida JUCHAROEN

Thailand
XHTG 66

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá