Putri Kusuma WARDANI

Putri Kusuma WARDANI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
16 tuổi
XHTG
152 (Cao nhất 151 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Đức Junior 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-09 16:10)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 152

0

 • 19 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-03-09 14:15)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 152

2

 • 21 - 5
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2019-03-09 09:35)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 152

2

 • 21 - 7
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Amy HAYHOE

England
XHTG 570

Đơn nữ U19 (2019-03-08 15:20)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 152

2

 • 21 - 5
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Sofie LøTh TOPP

Denmark
XHTG 748

YONEX Hà Lan Junior International 2019

Đơn nữ U19 (2019-03-02 10:20)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 152

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Aisha Galuh MAHESWARI

Indonesia
XHTG 582

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá