Putri Kusuma WARDANI

Putri Kusuma WARDANI

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
167 (Cao nhất 150 vào tuần 13 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông thiếu niên châu Á 2019 (Sự kiện đồng đội)

Đĩa đơn nữ 

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 167

2

  • 21 - 8
  • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ 

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 167

2

  • 21 - 10
  • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Riko GUNJI

Japan
XHTG 469

Sê-ri Malaysia International Series 2019

Đĩa đơn nữ  (2019-06-20 18:00)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 167

0

  • 11 - 21
  • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Qi Xuan EOON

Malaysia
XHTG 346

Đĩa đơn nữ  (2019-06-19 10:50)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 167

2

  • 21 - 12
  • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Giải thưởng lớn Pembangunan Jaya Raya Junior 2019

Đơn nữ U19  (2019-05-05 10:20)

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 167

1

  • 21 - 13
  • 11 - 21
  • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

DAI Wang

China
XHTG 993

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá