PUSARLA V. Sindhu

Vợt, quả cầu lông

 1. Voltric Z-Force II
  Vợt

  Voltric Z-Force II

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 2 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đơn nữ 

0

 • 13 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Đơn nữ 

2

 • 21 - 17
 • 15 - 21
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 2

Đơn nữ 

2

 • 21 - 11
 • 16 - 21
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu

Nitchaon JINDAPOL

Thailand
XHTG 13

Đơn nữ 

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ 

2

 • 21 - 10
 • 12 - 21
 • 23 - 21

1

Kết quả trận đấu

Thi Trang (B) VU

Viet Nam
XHTG 59

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá