HE Bingjiao

HE Bingjiao HE Bingjiao HE Bingjiao

Vợt, quả cầu lông

 1. FLAME N36
  Vợt

  FLAME N36

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
22 tuổi
Chiều cao
172cm
Tay thuận
Tay trái
XHTG
7 (Cao nhất 6 vào tuần 28 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-05 15:00)

HE Bingjiao

China
XHTG 7

0

 • 19 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Nozomi OKUHARA

Japan
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2019-04-04 13:10)

HE Bingjiao

China
XHTG 7

2

 • 21 - 15
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Kirsty GILMOUR

Scotland
XHTG 25

Đĩa đơn nữ (2019-04-03 13:00)

HE Bingjiao

China
XHTG 7

2

 • 10 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-31 13:00)

HE Bingjiao

China
XHTG 7

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

Đĩa đơn nữ (2019-03-30 13:00)

HE Bingjiao

China
XHTG 7

2

 • 23 - 21
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá