CHEN Yufei

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đơn nữ (2018-08-23 14:30)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Se Young AN

Korea
XHTG 99

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 3

1

 • 13 - 21
 • 21 - 17
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 2

【Video】Akane YAMAGUCHI VS CHEN Yufei, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018 Xem video


Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 3

0

 • 19 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 2

Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 22 - 20
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

YIP Pui Yin

Hong Kong
XHTG 34

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ (2018-08-02 13:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

CHEN Xiaoxin

China
XHTG 26

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá