CHEN Yufei

CHEN Yufei CHEN Yufei CHEN Yufei

Vợt, quả cầu lông

 1. 3D BREAK-FREE N80-Ⅱ
  Vợt

  3D BREAK-FREE N80-Ⅱ

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
2

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-06-09 13:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 2

2

 • 21 - 15
 • 21 - 3

0

Kết quả trận đấu

Nozomi OKUHARA

Japan
XHTG 3

Đĩa đơn nữ (2019-06-08 14:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 2

2

 • 21 - 10
 • 23 - 25
 • 21 - 6

1

Kết quả trận đấu

Nitchaon JINDAPOL

Thailand
XHTG 27

Đĩa đơn nữ (2019-06-07 15:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 2

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Michelle LI

Canada
XHTG 15

Đĩa đơn nữ (2019-06-06 18:15)

CHEN Yufei

China
XHTG 2

2

 • 21 - 18
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

ZHANG Yiman

China
XHTG 39

Đĩa đơn nữ (2019-06-05 17:50)

CHEN Yufei

China
XHTG 2

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Saena KAWAKAMI

Japan
XHTG 28

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá