CHEN Yufei

CHEN Yufei CHEN Yufei CHEN Yufei

Vợt, quả cầu lông

 1. 3D BREAK-FREE N80-Ⅱ
  Vợt

  3D BREAK-FREE N80-Ⅱ

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
21 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3 (Cao nhất 2 vào tuần 27 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-08-03 16:00)

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 3

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Sayaka TAKAHASHI

Nhật Bản
XHTG 15

Đĩa đơn nữ (2019-08-02 13:00)

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 3

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Soniia CHEAH

Malaysia
XHTG 29

Đĩa đơn nữ (2019-08-01 13:00)

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 3

2

 • 21 - 10
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Ga Eun KIM

Hàn Quốc
XHTG 28

Đĩa đơn nữ (2019-07-31 11:40)

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 3

2

 • 21 - 12
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Se Young AN

Hàn Quốc
XHTG 30

Nhật Bản mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-07-27 10:00)

CHEN Yufei

Trung Quốc
XHTG 3

0

 • 15 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Nhật Bản
XHTG 1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá