CHEN Yufei

CHEN Yufei CHEN Yufei CHEN Yufei

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
4 (Cao nhất 3 vào tuần 50 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-26 12:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 4

1

 • 21 - 17
 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Carolina MARIN

Spain
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2019-01-25 13:45)

CHEN Yufei

China
XHTG 4

2

 • 14 - 21
 • 21 - 9
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

Đĩa đơn nữ (2019-01-24 10:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 4

2

 • 21 - 11
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Sayaka TAKAHASHI

Japan
XHTG 10

Đĩa đơn nữ (2019-01-23 12:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 4

2

 • 15 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

Yulia Yosephin SUSANTO

Indonesia
XHTG 51

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đĩa đơn nữ (2018-11-14 12:25)

CHEN Yufei

China
XHTG 4

1

 • 21 - 14
 • 10 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Pornpawee CHOCHUWONG

Thailand
XHTG 23

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá