CHEN Yufei

CHEN Yufei CHEN Yufei CHEN Yufei

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3 (Cao nhất 2 vào tuần 15 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-06 12:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

0

 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Đĩa đơn nữ (2019-04-05 15:10)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 10

Đĩa đơn nữ (2019-04-04 13:10)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

CHEN Xiaoxin

China
XHTG 23

Đĩa đơn nữ (2019-04-02 13:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 19 - 21
 • 21 - 10
 • 21 - 13

1

Kết quả trận đấu

HAN Yue

China
XHTG 12

YONEX Thụy Sĩ mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-17 12:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 3

2

 • 21 - 9
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Saena KAWAKAMI

Japan
XHTG 29

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá