CHEN Yufei

CHEN Yufei CHEN Yufei CHEN Yufei

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
5

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 5

1

 • 13 - 21
 • 21 - 17
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 2

Đơn nữ (2018-08-02 13:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 5

2

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

CHEN Xiaoxin

China
XHTG 29

Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 5

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đơn nữ (2018-07-08 14:00)

CHEN Yufei

China
XHTG 5

1

 • 23 - 21
 • 15 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Đơn nữ 

CHEN Yufei

China
XHTG 5

2

 • 21 - 23
 • 21 - 18
 • 23 - 21

1

Kết quả trận đấu

SUNG Ji Hyun

Korea
XHTG 9

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá