LI Junhui

LI Junhui LI Junhui LI Junhui

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
Chiều cao
195cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
3 (Cao nhất 1 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-06-08 13:00)

1

 • 11 - 21
 • 21 - 14
 • 17 - 21

2

Đôi nam (2019-06-07 15:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 12

0

LIAO Min Chun

Chinese Taipei

 

SU Ching Heng

Chinese Taipei

Đôi nam (2019-06-06 15:25)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 18

0

Đôi nam (2019-06-05 15:50)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 15

1

LU Ching Yao

Chinese Taipei

 

YANG Po Han

Chinese Taipei

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam 

2

 • 18 - 21
 • 21 - 14
 • 24 - 22

1

Aaron CHIA

Malaysia

 
SOH Wooi Yik

SOH Wooi Yik

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá