LI Junhui

LI Junhui LI Junhui LI Junhui

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
23 tuổi
Chiều cao
195cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
2 (Cao nhất 1 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-13 13:00)

0

 • 11 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam (2019-04-12 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 21 - 19

1

Đôi nam (2019-04-11 16:45)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 19

0

Đôi nam (2019-04-09 20:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-07 12:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 17

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá