Tontowi AHMAD

Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
283 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Barcelona Tây Ban Nha 2019

Đôi nam nữ (2019-02-21 13:20)

2

 • 13 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 17

1

Hee Chun MAK

Hong Kong

 

CHAU Hoi Wah

Hong Kong

Đôi nam nữ (2019-02-19 16:40)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 18

0

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-01-27 13:00)

1

 • 21 - 19
 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-01-26 12:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ (2019-01-25 13:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá