Tontowi AHMAD

Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
41 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-05 15:00)

1

 • 21 - 17
 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 19 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 19

1

Đôi nam nữ (2019-04-02 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-03-29 14:20)

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-03-28 13:35)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 19

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá