Tontowi AHMAD

Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD Tontowi AHMAD

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
32 tuổi
XHTG
40 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-07-19 12:00)

1

 • 11 - 21
 • 21 - 14
 • 14 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-07-18 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Đôi nam nữ (2019-07-17 09:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:10)

0

 • 19 - 21
 • 20 - 22

2

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-05 15:00)

1

 • 21 - 17
 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá