Mathias CHRISTIANSEN

Mathias CHRISTIANSEN Mathias CHRISTIANSEN Mathias CHRISTIANSEN

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
52 (Cao nhất 4 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-11-13 15:00)

0

 • 21 - 23
 • 20 - 22

2

LEE Yang

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam nữ (2018-11-06 17:00)

0

 • 17 - 21
 • 12 - 21

2

YONEX French Open 2018

Đôi nam nữ (2018-10-23 17:30)

1

 • 18 - 21
 • 21 - 14
 • 21 - 23

2

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-10-19 15:00)

0

 • 24 - 26
 • 10 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-10-18 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 10

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá