Alexandra BØJE

Alexandra BØJE

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
20 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
36 (Cao nhất 28 vào tuần 12 năm 2020)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nam nữ (2020-03-11 09:20)

0

 • 10 - 21
 • 20 - 22

2

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đôi nữ (2020-02-20 14:25)

Alexandra BØJE

Đan Mạch

 

Mette POULSEN

Đan Mạch
XGTH 1221

0

 • 15 - 21
 • 25 - 27

2

HSU Ya Ching

Đài Loan

 

HU Ling Fang

Đài Loan

Đôi nam nữ (2020-02-19 10:00)

1

 • 21 - 10
 • 16 - 21
 • 17 - 21

2

2020 Giải vô địch đồng đội nam và nữ châu Âu

Đôi nữ 

Alexandra BØJE

Đan Mạch

 

Mette POULSEN

Đan Mạch
XGTH 1221

2

 • 22 - 24
 • 21 - 16
 • 21 - 19

1

Đôi nữ 

Alexandra BØJE

Đan Mạch

 

Mette POULSEN

Đan Mạch
XGTH 1221

2

 • 21 - 10
 • 21 - 5

0

Kate FROST

Ireland
XHTG 258

 

Moya RYAN

Ireland
XHTG 436

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá