https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Alexandra BØJE - Badonavi

Alexandra BØJE

Alexandra BØJE

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
24 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
Cao nhất 1126( Vào tuần 16 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Canada mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-07-07 09:00)

1

 • 21 - 9
 • 22 - 24
 • 12 - 21

2

Jesper TOFT

Đan Mạch

 

Amalie MAGELUND

Đan Mạch

Đôi nam nữ (2024-07-06 09:00)

2

 • 21 - 4
 • 21 - 15

0

Ming Che LU

Đài Loan

 

HUNG En-Tzu

Đài Loan

Đôi nam nữ (2024-07-05 09:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

Đôi nam nữ (2024-07-04 09:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nam nữ (2024-06-06 09:00)

1

 • 21 - 15
 • 21 - 23
 • 14 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá