LEE So Hee

LEE So Hee LEE So Hee LEE So Hee

Vợt, quả cầu lông

 1. NANOFLARE 700
  Vợt

  NANOFLARE 700

Thông tin

Quốc gia
Hàn Quốc(Korea)
Tuổi
27 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
4 (Cao nhất 2 vào tuần 46 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Vòng chung kết HSBC BWF World Tour 2020 (Ngày mới)

Đôi nữ (2021-01-31 13:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 15 - 21
 • 26 - 24
 • 21 - 19

1

KIM So Yeong

Hàn Quốc

 

KONG Hee Yong

Hàn Quốc

Đôi nữ (2021-01-30 10:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Bảng A đôi nữ (2021-01-29 11:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 12
 • 21 - 16

0

Bảng A đôi nữ (2021-01-28 11:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

Bảng A đôi nữ (2021-01-27 11:00)

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

1

 • 17 - 21
 • 24 - 22
 • 15 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá