LEE So Hee

LEE So Hee LEE So Hee LEE So Hee

Thông tin

Quốc gia
Korea(Korea)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 2 vào tuần 46 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-20 12:00)

1

 • 21 - 17
 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nữ (2019-07-19 12:10)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Đôi nữ (2019-07-18 11:35)

2

 • 19 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 10

1

Đôi nữ (2019-07-16 10:20)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 12

0

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-07 15:00)

1

 • 21 - 15
 • 19 - 21
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá