Line CHRISTOPHERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
207 (Cao nhất 159 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nữ U19 (2018-11-16 15:30)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 207

2

 • 23 - 21
 • 23 - 21

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-11-15 15:40)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 207

2

 • 21 - 19
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Pattarasuda CHAIWAN

Thailand
XHTG 82

Đơn nữ U19 (2018-11-14 13:20)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 207

2

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu

Ashwathi PILLAI

Sweden
XHTG 316

Đơn nữ U19 (2018-11-13 11:30)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 207

2

 • 23 - 21
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 207

2

 • 21 - 18
 • 23 - 21

0

Kết quả trận đấu

Yaxin WEI

China
XHTG 332

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá