Line CHRISTOPHERSEN

Line CHRISTOPHERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
127

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

FZ FORZA Quốc tế Slovenia 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 18:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 127

1

 • 12 - 21
 • 21 - 17
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

QI Xuefei

China
XHTG 82

Đĩa đơn nữ (2019-05-16 13:30)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 127

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Marija SUDIMAC

Serbia
XHTG 373

Thử thách LI-NING Đan Mạch 2019

Đĩa đơn nữ (2019-05-11 16:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 127

1

 • 21 - 13
 • 7 - 21
 • 20 - 22

2

Kết quả trận đấu

Mia BLICHFELDT

Denmark
XHTG 21

Đĩa đơn nữ (2019-05-11 10:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 127

2

 • 21 - 15
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu
Đĩa đơn nữ (2019-05-10 17:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 127

2

 • 21 - 11
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá