Line CHRISTOPHERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
201 (Cao nhất 159 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch trẻ em châu Âu 2018

Đơn nữ U19 (2018-09-14 11:20)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 201

2

 • 21 - 7
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Ann-Kathrin SPÖRI

Germany
XHTG 1189

Đơn nữ U19 (2018-09-13 10:30)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 201

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 (2018-09-12 11:55)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 201

2

 • 21 - 9
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Giải vô địch đội trẻ châu Âu 2018

Đơn nữ 

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 201

2

 • 21 - 13
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

LéOnice HUET

France
XHTG 487

Đơn nữ 

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 201

2

 • 21 - 9
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Gergana PAVLOVA

Bulgaria
XHTG 1060

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá