Line CHRISTOPHERSEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
254 (Cao nhất 159 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

RSL Thụy Điển mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-01-19 10:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 254

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Hirari MIZUI

Japan
XHTG 224

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 18:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 254

2

 • 21 - 14
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Rachael DARRAGH

Ireland
XHTG 190

Đĩa đơn nữ (2019-01-18 09:00)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 254

2

 • 15 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Iben BERGSTEIN

Denmark
XHTG 208

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-17 20:05)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 254

2

 • 21 - 11
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Monika RADOVSKA

Latvia
XHTG 301

Trình độ độc thân của phụ nữ (2019-01-17 16:25)

Line CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 254

2

 • 21 - 9
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Emily BEACH

England
XHTG 366

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá